KRISTNA NYHETSBYRÅN

Sök
Sök
Stäng denna sökruta.

Statlig rapport om hemlöshet får kritik

2 min lästid
En rapport från Socialstyrelsen visar en minskning av hemlöshet i Sverige, dock ifrågasätter Per-Johan Fernström på Frälsningsarmén dess fullständighet.

Att vara utan fast bostad är för de allra flesta människor ett stort trauma. Socialstyrelsen har genom enkäter till kommuner och fristående organisationer kommit fram till att drygt 27 000 personer levde i hemlöshet vid ­undersökningstillfällena under 2023. Myndigheten medger att detta är lågt räknat, dels har inte alla svarat på enkäterna, dels inkluderas inte papperslösa flyktingar eller så kallade EU-migranter i undersökningen.

Rapporterat in färre hemlösa.
I jämförelse med kartläggningen 2017 är det nu drygt 2 700 personer färre som anges vara hemlösa. Nästan hela den minskningen beror på att Malmö och Göteborg rapporterat in betydligt färre hemlösa än tidigare år.

Socialstyrelsen inkluderar olika typer av hemlöshet i rapporten. Under enkättillfällena var det 745 som saknade tak över huvudet och då till exempel sov utomhus eller i bilar. Andra var hänvisade till akutboenden, eller befann sig på anstalt utan fast adress att komma hem till. En stor grupp, nästan 17 000 personer, har dock långsiktiga boendelösningar, men inte egna hyreskontrakt.

Missbruk och psykisk ohälsa.
De flesta hemlösa är män. Enligt undersökningen är de vanligaste orsakerna till deras hemlöshet missbruk och psykisk ohälsa. Kvinnorna har liknande problem, men för dem är också våld i nära relationer en stor orsak till hemlöshet.

Minst 9 400 barn berörs av hemlöshet. Nästan 4 100 barn bodde med föräldrar i en långsiktig boendelösning.

Delar inte Socialstyrelsens bild.
Per-Johan Fernström, som är verksamhetsutvecklare på Frälsningsarmén, delar inte Socialstyrelsens bild av att hemlösheten minskar. I jämförelse med 2017 skickade myndigheten enbart ut digitala enkäter.

Enligt Per-Johan Fernström ser Frälsningsarmén inte att trycket på deras verksamheter har minskat överhuvudtaget. Men han tror det är möjligt att minska den reella hemlösheten. Han lyfter fram konceptet ”bostad först”, som innebär att en hemlös person får en egen bostad utan krav på till exempel nykterhet.

Stort mörkertal.
Även Räddningsmissionen i Göte­borg pekar på att det finns ett stort mörkertal i rapporten.

Räddningsmissionen vill också se att den nationella hemlöshetsstrategin inkluderar ­utsatta EU-medborgare och pappers­lösa.