KRISTNA NYHETSBYRÅN

Terrorvarning följs upp av Equmeniakyrkan

Lästid: 2 minuter
Trots det allvarliga säkerhetsläget, fortsätter Equmeniakyrkans kyrkokonferens opåverkad av terrorhotet enligt kommunikationschefen George Olvik.

Säkerhetspolisen har nyligen meddelat att hotnivån för terrorattacker har höjts till fyra på en femgradig skala och uppmanar allmänheten att vara vaksamma. Equmeniakyrkans ledning följer utvecklingen noggrant men försöker undvika att överdriva situationen. George Olvik, sammankallande för samfundets interna krisgrupp, framhåller dock att de är vaksamma och uppmärksamma utan att låta hotet påverka dem mer än nödvändigt.

Inför den kommande kyrkokonferensen i Helsingborg i början av september förväntas ett stort antal deltagare. De ansvariga för konferensen är i ständig kontakt med polisen för att hantera säkerhetsfrågor. Däremot finns ingen hotbild mot konferensen enligt Olvik och det har inte kommit några signaler om att människor skulle vara oroliga för att delta. Arrangörerna har inga särskilda uppmaningar till deltagarna, förutom att vara uppmärksamma som vanligt.

George Olvik betonar vikten av att behålla proportionerna och inte låta oron växa. Han understryker att risken med att resa till konferensen med bil är större än risken för en terrorattack. I samband med att polisen varnade för en höjning av terrorhotet skickade samfundet ut ett meddelande till församlingarna där de uppmanas att fortsätta sin verksamhet som vanligt men följa händelseutvecklingen.

Det är viktigt att vara medveten om säkerhetsrisken och vara vaksam, men det är också betryggande att se att ansvariga parter tar situationen på allvar och vidtar nödvändiga åtgärder för att säkerställa trygghet på kyrkokonferensen och andra evenemang.

Konvertiternas försvarare

Ruth Nordström och Människorättsadvokaterna har framfört 50 fall till FN:s tortyrkommitté, huvudsakligen rörande kristna konvertiter, men FN:s anmärkningar ignoreras fortfarande