KRISTNA NYHETSBYRÅN

Sök
Sök
Stäng denna sökruta.

United Methodist Church förlorar 25% av kyrkor på grund av spänningar kring samkönade relationer enligt rapporten

1 min lästid
En ny studie från Wesley Theological Seminary har funnit att United Methodist Church (UMC) har haft en fjärdedel av sina kyrkor lämna denominationen på grund av synen på samkönade relationer.

En ny studie från Wesley Theological Seminary har visat att United Methodist Church (UMC) har haft en fjärdedel av sina kyrkor lämna samfundet på grund av åsikter om samkönade relationer. Enligt forskning från Lewis Centre så har 7 631 kyrkor brutit sina band med UMC mellan 2019 och 2023. Efter sin allmänna konferens 2019 förstärkte UMC förbuden mot samkönade äktenskap och präster med homosexuella partners genom att bekräfta sin definition av äktenskap som ”föreningen av en man och en kvinna” och förbjuda ordinationen av ”självutnämnt praktiserande homosexuella”. Bekräftelsen att ”alla människor är heliga och lika mycket värda för Gud” gjordes också, och kyrkan deklarerade att människor kunde bli aktiva kyrkomedlemmar oavsett ”sexuell läggning eller praktik”. Kyrkan hävdar att den ”inte godkänner praktiserandet av homosexualitet och anser att denna praktik är oförenlig med kristen undervisning”. Förändringen har skapat oenighet inom samfundet, där många lyfter fram bekymmer kring inkludering av LGBTQI-personer. Enligt studien har 25 procent av kyrkorna avskiljts från UMC sedan 2019. Data visar att 71 procent av de avskiljande kyrkorna kommer från sydost och sydcentrala regionerna i USA, medan minst 20 procent av de avskiljande kyrkorna är belägna i tätbefolkade län. UMC:s nästa allmänna konferens är planerad att äga rum i april 2023 och förväntas behandla lagförslag för att ändra kyrkopolitik om mänsklig sexualitet samt omstrukturera samfundet baserat på olikheter i denna fråga.

Kyrkvana språkröret avgår

Märta Stenevi avslöjade inför valet 2022 betydelsen av kristna värderingar i sin roll som språkrör, men har nu meddelat sin

Prat med barn ger snabbare tal

Antalet ord barnet hör påverkar inlärning av tal, inte kön, utbildningsnivå eller flerspråkighet, enligt studien.

En ödmjuk begäran

Ett konservativt presbyterianskt trossamfund hoppas att President Bidens administration ”fördömer synden” hos transsexuella ingrepp för minderåriga.