KRISTNA NYHETSBYRÅN

Vad USA kan lära sig av PEPFAR

Lästid: 1 minut
Forskaren Deborah Birx, tidigare chef för det nu stridshärjade Bush-programmet, anser att amerikanska kyrkor kan bekämpa sjukdomar på samma sätt som afrikanska kyrkor bekämpade HIV/AIDS.

Doktor Deborah Birx har lett USA-regeringens kamp mot HIV/AIDS i årtionden. En armékommendör som arbetade med HIV/AIDS och vaccinforskning, gick hon sedan vidare till att leda Centers for Disease Control and Prevention’s gren av Presidentens nödplan för AIDS-lindring (PEPFAR). Senare ledde hon själv PEPFAR som USA:s globala AIDS-samordnare.

Från och med början av pandemin 2020 tjänstgjorde hon som chef för USA:s coronarespons under president Donald Trump. Genom sina många briefings i Vita huset blev hon känd för sina olika sjalar. Birx är en utexaminerad från Houghton College, en Wesleyansk skola i New York som är en del av Council for Christian Colleges and Universities.

CT intervjuade Birx i juni, innan den nuvarande politiska striden om PEPFAR:s omförlängning blev mer intensiv. Programmets femårsrenewal möter nu motstånd från abortmotståndare. Som en seniorforskare nu på det ideella Bush Center, kan Birx inte argumentera för eller emot särskild lagstiftning. Men hon delade med sig av vad hon tycker att USAs trossamfund kan lära av PEPFAR:s framgång.

PEPFAR tillskrivs att ha räddat 25 mil