KRISTNA NYHETSBYRÅN

Sök
Sök
Stäng denna sökruta.

Vatikanstaten beordrar utredning angående hanteringen av sexuella övergrepp i Schweiz

En formell utredning har inlett av den schweiziska'biskopskonferensen (SBC) med anledning av påståenden om felaktig hantering av sexuella övergrepp av flera medlemmar.

En undersökning har inlett mot det schweiziska biskopskonferensen (SBC) efter anklagelser om hanteringen av sexuella övergrepp av flera av dess medlemmar.
Sex biskopar anklagades för att ha försökt mörklägga övergrepp i ett brev som sändes till apostoliska nuntien i Schweiz, Martin Krebs tidigare i år. Associated Press bekräftade rapporter om att fader Nicolas Betticher, en präst i Bruder Klaus-kyrkan i den schweiziska huvudstaden Bern, hade skrivit brevet.
I ett uttalande bekräftade de katolska biskoparna i Schweiz att vissa av anklagelserna också riktar sig mot medlemmar som ”själva begått sexuella övergrepp i det förflutna”.
Anklagelserna mot aktiva och pensionerade medlemmar i SBC blev offentliga på söndagen.
Vatikanen beställde en preliminär kanonisk utredning av ärendet i juni efter att ha tagit emot brevet från biskop Felix Gmür, ordförande för biskopskonferensen.
Biskop Joseph Bonnemain har tillsatts för att leda undersökningen, som förväntas vara klar i slutet av året. Enligt SBC:s uttalande har Bonnemain en historia av att utreda sexuella övergrepp inom kyrkan.
”Huvudämnet för denna inledande kyrkliga utredning är anklagelserna om att mörklägga övergrepp. Polisen och åklagarmyndigheten är primärt ansvariga för att utreda misstänkta sexbrott”, skriver SBC i uttalandet.
Organisationen fortsatte med att förklara att deras riktlinjer ”förpliktar kyrkliga ledare att rapportera misstänkta sexuella övergrepp mot minderåriga – i samråd med den berörda personen – till åklagarmyndigheten”. SBC påpekar att de berörda myndigheterna underrättades om de fall som togs upp i klagomålet.
”Eftersom detta är ett pågående ärende kan vi inte lämna ytterligare information”, tillade de.
Den katolska kyrkan införde en lag år 2019 som förpliktigar präster att omedelbart rapportera misstankar om mörkläggning av sexuella övergrepp mot personer under 18 år till den ansvariga biskopen, som sedan tar upp bekymret med Vatikanen.
Bettichers brev anklagar sex katolska biskopar för att ha försökt mörklägga övergrepp och en biskop samt tre präster för att ha sexuellt utnyttjat minderåriga. Betticher hävdar att han kände sig motiverad att tala ut efter ett uttalande från påven Franciskus där denne uppmanade präster att rapportera oro över sexuella övergrepp.
”För tjugo år sedan hade vi inte tillräckligt med lagstöd och därför gjorde vi många misstag”, berättade Betticher för AP News. ”Nu ser jag att vi under tio år har fortsatt att göra misstag och idag finns det en slags vilja att dölja vissa saker, eller att inte vara exakta och inte genomföra kontroller (av anklagelser om sexuella övergrepp)”.
Betticher säger att hanteringen av sådana fall får kyrkan att förlora trovärdighet och att det behöver åtgärdas.
En oberoende studie om övergrepp utförda av kyrkliga företrädare godkändes av schweiziska katolska ledare år 2021 och förväntas släppas den här veckan.