KRISTNA NYHETSBYRÅN

Sök
Sök
Stäng denna sökruta.

”Vem ska lösa integrationen om inte politikerna?”

Kan politiker ensamma lösa integrationen? Varför lyfts inte civilsamhället och trossamfunden fram som nyckelaktörer?

Statsvetaren och chefen för tankesmedjan Arena Idé, Lisa Pelling, inledde samtalet i Vårdklockan med att ställa frågan om politikerna kunde lösa integrationen på egen hand. Svaret var nej, men åtföljdes också av en oro där hon ser att de som brinner för integration får allt mindre utrymme.
– Jag ser en del oroande tecken på att politikerna lämnar oss som jobbar med integrationsfrågor i sticket, sade hon.
En oro som också delas av civilsamhällets representanter Joakim Hagerius, biträdande kyrkoledare i Equmeniakyrkan och Räddningsmissionens direktor Emil Mattsson.
– Jag har besökt församlingar i hela landet, och ser att här möts man, här får man en gemenskap och man skapar relationer. Det är inte bara en kurs, utan det skapar något betstående. Ändå är det väldigt sällan en bild som fångas upp av samhälle, förklarar han och ger som bakgrund att han inför partiledarutfrågningarna också lusläste partiprogrammen utan att hitta många rader om civilsamhälle eller kyrka.
Emil Mattsson berättade också om integrationsframgångarna med communityskolorna i Göteborg.
Den tidigare kritiserade Römosseskolan har efter Räddningsmissionens övertagande vänt till att rankas som en av stadens bästa skolor.
Det ledde också till en diskussion om att det gärna riktas fokus på problemen med integration, istället för möjlighterna.
– Här får via alla gå hem och rannsaka oss. Vi behöver prata mer om möjligheter och chanser och färre repressalier, menade Camilla Mårtensen (L).
Politikerna, förutom Mårtensen, Jonny Cato (C) och Sofia Amloh (S) kunde enas om att integrationspolitikens plan måste inkludera fler. Men kanske inte om bilden av att civilsamhället inte fanns med i deras plan kring integrationen.
– Att det inte kommer fram i våra analyser betyder inte att det inte är viktigt för oss, menade Sofia Amloh.