KRISTNA NYHETSBYRÅN

Sök
Sök
Stäng denna sökruta.

WCC ansluter sig till global uppmaning om rättvis omfördelning av rikedom och socialt skydd.

Kuddarna kan endast tvättas i maskin på 30 grader och får inte torktumlas.

”In a world confronting multiple crises – the cost of living crisis, the pushback on democracy, human rights and gender justice, and the climate emergency – the need for financial resources has never been more crucial,” säger bokstaven. ”Det nuvarande vinstdrivna internationella finansiella och skattesystemet avleder dock systematiskt resurser till redan rika och mäktiga, vilket förvärrar ojämlikheterna och skadar våra allt mer svaga ekosystem.”

”En oundviklig del av NIFEA är en rättvis omfördelning av rikedom och socialt skydd, som en fråga om rättvisa och mänskliga rättigheter,” säger bokstaven. ”Vi välkomnar och applåderar att Förenta nationerna (FN), i denna pågående sammankomst (UNGA), har inkluderat en dagordning för främjande av inkluderande och effektiv internationellt samarbete om skattefrågor.”

Brevet uppmanar FN att fortsätta framstegarna med att leverera en juridiskt bindande FN-konvention om skatt.

”En sådan konvention är nödvändig för att effektivt bekämpa olagliga kapitalflöden och skattefusk och skatteundandragande från multinationella företag (MNCs) och förmögna individer, inklusive genom utveckling av enhetliga metoder för företagsskatt för att säkerställa att MNCs betalar skatter där ekonomiska aktiviteter äger rum, stänga skatteparadis och publicera land-för-land-rapporter om vinster,” säger brevet.

Brevet undertecknades av Världsrådet av kyrkor, Världsunionen för reformerta kyrkor, Lutherska Världsfederationen, Världsrådet för Metodistkyrkor, och Rådet för världens mission, som tillsammans representerar över 600 miljoner kristna i 120 länder.

[Joint NIFEA letter to the United Nations General Assembly on the UN Convention on Tax](https://www.oikoumene.org/resources/documents/joint-nifea-letter-to-the-united-nations-general-assembly-on-the-un-convention-on-tax)

[The New International Financial and Economic Architecture](https://www.oikoumene.org/what-we-do/sustainability-and-economy-of-life#new-international-financial-and-economic-architecture)