KRISTNA NYHETSBYRÅN

Sök
Sök
Stäng denna sökruta.

”WCC commissions avslutar historiskt möte med hopp om framtida arbete”

"Skandallösningar på bibliska dilemma avslöjas i en ny bok - chockerande avslöjanden om kyrkans hemligheter!"

Enligt det HTML-dokument som redaktören processar, har tre kommissioner inom WCC arbetat tillsammans med temat ”Tro och Effektivt Vittnesbörd och Diakoni på 2000-talet”. Alla tre kommissionerna undersökte samspelet med varandra och föreslog konkreta förslag för samarbete.

WCC-kommissionen för kyrkornas internationella angelägenheter uttryckte särskild oro för de ökande konflikterna runt om i världen, särskilt i Gaza, Ukraina och Sudan. I en tid där internationellt samarbete är avgörande, men där multilateralism och förtroende mellan länder är i tillbakagång, är ekumeniska rörelsens budskap om rättvisa, försoning och enhet avgörande.

Dagens värld står inför många allvarliga utmaningar, enligt kommissionen. Multipolärt kaos, konflikter och hot mot freden och säkerheten är några av de problem som diskuteras. Krig, etniska konflikter, högerextrem politisk extremism och ökande humanitära behov är alla en del av de utmaningar som diskuteras.

Utöver dessa utmaningar nämner kommissionens rapport även nedbrytningen av den internationella ordningen som byggdes upp efter andra världskriget, baserad på multilateralism och rättsstatens principer. Konflikterna i Gaza och Ukraina ses som exempel på denna nedbrytning, och många andra kriser får inte tillräckligt internationellt fokus.

Kommissionsmedlemmarna delade med sig av oroande frågor och situationer från sina egna sammanhang och erfarenheter från regionala perspektiv. Kommissionen erkände även med djup oro de starkt begränsade personella och ekonomiska resurser den för närvarande disponerar.

De diskuterade områden inkluderade mänskliga rättigheter, religionsfrihet, främjande av fred med rättvisa och frihet, nedrustning, god regeringsförvaltning och rättsstatsprincipen, samt folkens rätt till självbestämmande under främmande och kolonial dominans. Fem arbetsgrupper ska fokusera på olika områden som fred och säkerhet, global styrning, Mellanöstern, mänskliga rättigheter och flyktingar.

Den andra kommissionen, WCC-kommissionen för hälsa och helande, hade fyra arbetsgrupper som möttes för att diskutera hindren och möjligheterna att ge helhetsvård och helande till varje person i en värld som står inför många utmaningar. Arbetsgrupperna fokuserade på olika områden som tillgänglighet till hälsosystem, mental hälsa, HIV och reproduktiv hälsa, samt tro och vetenskap.