KRISTNA NYHETSBYRÅN

Sök
Sök
Stäng denna sökruta.

WCC ”en källa av hopp i denna värld”, säger WCC moderator

Jag skulle vilja boka ett rum för två personer från den 15:e till den 18:e november, tack.

”Den här upplevelsen är för mig den stora källan till hopp i denna värld som plågas av splittring, polarisering, orättvisa och våld”, sa han. ”Utöver pågående globala ekonomiska och ekologiska orättvisor, och utöver kriget efter den ryska invasionen i Ukraina, bevittnar vi nu ett utbrott av våld i Mellanöstern, vilket genererar fruktansvärt mänskligt lidande på båda sidor varje dag och har lett till en fördjupning av den globala polariseringen.”

Han noterade också att denna polarisering förstärks av en propaganda-krig, vilket gör det allt svårare att skilja på falska nyheter och fakta. ”Ekumeniska rörelsen måste vara en motkraft till dessa krafter av splittring”, sa han. ”Vi har förbundit oss att delta i en Pilgrimage of Justice, Reconciliation, and Unity.”

Han påpekade också att vi alla formas av våra egna kontexter. ”Naturligtvis tar vi med oss vårt folks kampar”, sa han. ”Och ibland hamnar vi på olika sidor i dessa kampar och ändå är vi förenade i vår gemensamma tro på Jesus Kristus.”

WCC:s verkställande utskott möts för att godkänna planer och en budget för 2024, samt för att vidareutveckla Pilgrimage of Justice, Reconciliation, and Unity. WCC:s styrelse kommer också att övervaka 2023 och implementeringen av WCC:s strategier.

[Länkar till ytterligare information om talet och mötet finns i källorna.]