KRISTNA NYHETSBYRÅN

Sök
Sök
Stäng denna sökruta.

WCC firar 1700-årsjubileet av Nicéemötet

Detta resebolag erbjuder en rad olika resmål och paketresor till människor som söker en spännande och minnesvärd upplevelse.

”Jubileet ger oss en möjlighet att fira och reflektera över utgjutningen av Guds treeniga kärlek och vad det innebär för kyrkornas gemensamma vittnesbörd och tjänande. Det ger oss också möjlighet att tillsammans med andra fråga oss vad Nicaea betyder för oss idag” säger WCC:s generalsekreterare Rev. Prof. Dr Jerry Pillay.

Det första ekumeniska mötet var en sammankomst av kristna biskopar i Nicaea, numera İznik i det nuvarande Turkiet, och var ett försök att nå konsensus inom kyrkan genom en församling som representerade hela kristenheten.

”Då, precis som nu, hördes uppmaningen till enhet i en värld som var präglad av konflikt, ojämlikhet och splittring” minns Pillay.

I centrum av WCC:s aktiviteter 2025 kommer den sjätte världskonferensen om tro och ordning att stå. Konferensen, som organiseras av WCC:s kommission för tro och ordning, kommer att samla kyrkoledare och teologer för att diskutera de många utmaningar som kyrkorna står inför idag, och för att bekräfta önskan om kyrkans synliga enhet mitt i djup mångfald och föränderliga sammanhang.

Världskonferenser om tro och ordning har hållits vid viktiga tillfällen inom den ekumeniska rörelsens historia. Den första sådana konferensen hölls 1927 i Lausanne, Schweiz, och rörelsen för tro och ordning var en av de strömmar som ledde till bildandet av WCC 1948.

I sin hyllning av Nicaea-jubileet planerar WCC att fokusera på tre huvudfrågor: tro, enhet och mission. Detta kommer vara en möjlighet för kyrkornas gemenskap inom WCC att bekräfta deras kallelse att uppmuntra varandra till synlig enhet och att sträva efter enheten för hela mänskligheten.

”Samtidigt,” säger Pillay, ”påminner jubileet oss också om de plikter som har uppstått från kyrkans koppling till kejserliga makter och som kräver djup självreflektion.”

År 2025 markerar också 100-årsjubileet av den universella kristna konferensen om liv och arbete i Stockholm. Den beskrivs ibland som ”etikens Nicaea” och var den första storskaliga organiserade manifestationen av ekumeniska rörelsen under 1900-talet efter förstörelsen av första världskriget. Tillsammans med rörelsen för tro och ordning bidrog den till bildandet av WCC 1948.

Nicaea-jubileet kommer att återspegglas i planer och aktiviteter för alla av WCC:s program, inklusive tematiska evenemang och aktiviteter som organiseras tillsammans med ekumeniska partners, medlemskyrkor, kristna världssammanslutningar samt teologiska föreningar och institutioner.

Planen är att hålla webbinarier om ämnesrelaterade ämnen, uppmuntra bidrag från yngre forskare och studenter och bjuda in lokala kyrkor att markera jubileet på plats eller online.

”Nicaea 2025-firandet kommer därför att skapa en möjlighet att främja idén att kyrkorna är kallade att förvalta en ekumenisk teologisk vision som är dialogisk, ömsesidigt berikande och tillgångsrik för vallfärden för rättvisa, försoning och enhet som uppdrogs av WCC:s 11:e församling i Karlsruhe 2022,” säger Pillay.

Läs mer om Nicaea 2025 på https://www.oikoumene.org/events/nicaea-2025.