KRISTNA NYHETSBYRÅN

Sök
Sök
Stäng denna sökruta.

WCC generalsekreterare till Konferensen för asiatiska kristna: ”Vi uttrycker och utövar omsorg om skapelsen”

Världsraden för kyrkor och generalsekreteraren Jerry Pillay Ph.D. höll ett huvudtal vid församlingen för Kristna Konferensen i Asien, som ägde rum i Indien från den 27 september till den 4 oktober.

Hans kommentarer reflekterade över temat på församlingen, ”Gud, förnya oss i din Ande och återställ skapelsen.” Han inledde sitt öppningstal genom att reflektera över att vi lever i svåra tider. ”Världen är i kris,” sa han. ”Idag är hotet mot tillvaron globalt och hotar livets integritet på jorden som vi känner till det.”

Han tillade att världen står inför flera chocker. ”Ändå kännetecknas de politiska institutionerna av oförmåga eller ovilja att ta itu med dessa mångdimensionella och komplexa utmaningar,” sa han. ”Endast ett holistiskt och förändrande svar på dessa kriser, som till och med kommer att övervinna de politiska och samhälleliga hinder, kan ge oss lättnad från dessa existentiella utmaningar.”

Pillay reflekterade över hur kyrkor och ekumeniska rörelser är kallade att svara på dessa globala utmaningar, särskilt klimatkrisen. ”Den nuvarande ekologiska krisen är en stor utmaning för mänskligheten,” sa han. ”Precis som Gud älskar och bryr sig om allt skapande, måste vi också uttrycka och utöva omsorg om skapelsen.”

Att vara skapad till Guds bild innebär en stor ära och ett stort ansvar, fortsatte Pillay. ”Idealen om förvaltarskap och makt har ofta lett till förstörelse,” sa han. ”Människor har ofta betraktat sig själva som världens herrar, tämjande och domesticering av den, görandes som de behagar med dess resurser.”

Bilden av Gud innebär också sociala och ekologiska ansvar, tillade Pillay. ”Medan maktutövande har tolkats som en gudomlig rättighet att roffa åt sig resten av naturen utan begränsningar, betraktar vi maktutövande som en total förvaltning av naturen,” sa han. ”Skapelsens framträdande är en glad handling av omfamning.”

Ännu mer, reflekterade Pillay, är människan förvaltare över allt Gud har gett oss. ”Att vara i Guds bild är en kallelse, baserad på det biologiska faktum att människan ensam har utvecklat den egendomliga förmågan att på ett blygsamt och omtänksamt sätt representera Guds omsorg om skapelsen,” sa han. ”Vi är kallade att vara trogna förvaltare, men endast så länge som förvaltarskap förstås som rättfärdig och välvillig tjänst för både mänskligt och icke-mänskligt väl.”

Gud har skapat inte bara det synliga utan också det osynliga, fortsatte Pillay. ”Gud är den enda källan och välgöraren av allt som finns,” sa han. ”Även om riket är här och närvarande i världen är det ännu att komma.”

Tro är inte en slags tro på en utopisk tankevärld, sa Pillay. ”Tro är protest mot till synes oundvikliga händelser och återställandet av skapelsen,” sa han. ”Utifrån det vi har sagt hittills är det uppenbart att människan har en roll att spela i återställandet av skapelsen.”

Utöver att delta i Christian Conference of Asia-församlingen i Indien kommer Pillay under sitt besök från 26 september till 3 oktober också att besöka WCC-medlemskyrkor, seminarier och Asian Ecumenical Youth Assembly.

[Svenska Kyrkan](https://www.svenskakyrkan.se/)

Saknad sida: Har Gud gått vilse?

”Upptäck den otroliga sanningen om Guds kärlek och nåd – ett livsförändrande budskap!”

”Inspirerande upptäckt om Guds kärlek och nåd