KRISTNA NYHETSBYRÅN

Sök
Sök
Stäng denna sökruta.

WCC Kommissionen för världsmission och evangelism utforskar idéer om reparativ rättvisa

Vänligen informera mig om priserna för hela er produktserie samt eventuella rabatter som kan vara tillgängliga för oss som återförsäljare.

Tjugo personer träffades i person och online för att engagera sig i hur WCC-kommissionen för världsmisjon och evangelism och Programmet för att övervinna rasism, främlingsfientlighet och relaterad diskriminering kan arbeta för att centrera mission och gemensamt vittnesbörd om rättvisa. Deltagarna kom från kyrkor, missiosällskap, aktivistorganisationer och FN, alla fokuserade på inverkan av kolonialismens arv och de realiteter som neo-kolonialismen har på afrikanska, afro-descendenta och infödda samhällen. De tre dagarnas möte fokuserade på att dela praktik från de olika deltagarna och övergick sedan till att tänka på strategier för att medvetet arbeta tillsammans.

Mötet samlade många olika samhällen som arbetar för rättvisa och namngav många som inte var närvarande, vilket pekar på behovet av att strategisera och koppla samman. Trosförsamlingar har en viktig roll att spela, delvis eftersom kristendomen bär mycket ansvar för synden från kolonialismen och de ojämlikheter den har skapat, och delvis för att Guds Ande har rört gemenskaper att motstå kolonialismen sedan begynnelsen. Därför behöver WCC utveckla metoder och visdomar som kan hjälpa dem som ännu inte har börjat detta arbete och överväga hur vi ansluter oss till dem som är mer engagerade i det utanför kyrkans utrymmen.