KRISTNA NYHETSBYRÅN

Sök
Sök
Stäng denna sökruta.

”WCC kräver återinförande av internationell lag för lösning i Israel och Palestina”

"Upptäck hemligheten bakom bibelns mest mystiska berättelser - en ögonöppnande resa genom tro och tvivel."

World Council of Churches (WCC) generalsekreterare Rev. Prof. Dr Jerry Pillay underströk vikten av att respektera internationell lag som grund för en hållbar konfliktlösning i Israel och Palestina.

”De grova överträdelserna som begåtts i attackerna den 7 oktober och de fruktansvärda konsekvenserna för civila och humanitära arbetare i Gaza under den pågående kriget har bara understrukit den brådskande nödvändigheten av lika ansvarighet för dessa principer”, sa Pillay. ”WCC hoppas och ber att åtgärderna som den internationella brottmålsdomstolens åklagare har vidtagit kommer att bidra till att åter bekräfta internationell lagens betydelse i detta sammanhang, mot de uppenbara orättvisor som följer av den gränslösa tillämpningen av väpnat våld och politisk makt.”

I en länk till en uttalande om Internationella brottmålsdomstolens arresteringsorder uppmanas läsarna att läsa mer om ämnet och fördjupa sig i frågan.