KRISTNA NYHETSBYRÅN

Sök
Sök
Stäng denna sökruta.

WCC lämnar in kommentarer om FN:s utkast till ”Pakt för framtiden”

2 min lästid
"Skandalöst avslöjande om hemlig sekt i Sverige avslöjar manipulativa metoder och osynliga maktstrukturer."

The ”Summit for the Future: Multilateral Solutions for a Better Tomorrow,” som samordnas av Tyskland och Namibia, kommer att hållas den 22-23 september. Utkastet är avsett att fungera som en utgångspunkt för de mellanstatliga överläggningarna i år, med målet att anta ett ambitiöst, koncist och handlingsinriktat Framtidsfördrag.
I avsnittet om ”Hållbar utveckling och finansiering för utveckling” betonade WCC vikten av att påskynda globala svar på klimatförändringar och frågor om ekonomisk rättvisa. ”Dessa frågor är grundläggande för mänsklig värdighet och säkerhet och grundas på mänskliga rättighetsförpliktelser”, läser WCC-texten. WCC betonade ”fattigdomens, ekonomisk orättvisans och utbredda inkomstklyftor som drivkrafter för instabilitet, konflikt, fördrivning, klimatförändringar och miljödegradering, samt många andra kriser som världen står inför, och som underminerar ansträngningarna för hållbar utveckling.” WCC krävde också mer uppmärksamhet i Fördraget för hungersnöd, livsmedelssäkerhet och tillgång till vatten, samt för den pågående HIV och AIDS-pandemin och den psykiska hälsokris som barn och unga i utsatta situationer står inför.
För avsnittet ”Internationell fred och säkerhet” uppmanade WCC till mer uppmärksamhet på civilsamhällets och religiösa aktörers roll. Dessutom uttryckte WCC oro över den ökade risken för kärnvapenkonflikter, behovet av förbud mot kärnvapen och betydelsen av framsteg mot ett förbud mot ”mördarrobotar”. Generellt uttryckte WCC djup oro över att ”dialog och diplomati blir åsidosatta och att investeringen i de sanna grundvalarna för mänsklig säkerhet… är tragiskt otillräcklig.”
Under kapitlet ”Vetenskap, teknik och innovation samt digitalt samarbete” höll WCC med om farorna med bredare tillämpningar av artificiell intelligens. ”Vi skulle dock vilja betona andra områden av teknisk utveckling som också förtjänar uppmärksamhet, inklusive avancerad bioteknik, bioengineering och nanoteknik, samt sociala medier och andra elektroniska kommunikationsteknologier”, läser texten.
När det gäller avsnittet om ”Ungdom och kommande generationer” håller WCC med om erkännandet av det internationella samfundets ansvar gentemot unga människor och kommande generationer. WCC stämmer in i utkastets formulering att ”unga personer kommer att leva med konsekvenserna av våra handlingar och vår passivitet” och välkomnar ”avsikten att bifoga en ’förklaring om kommande generationer till Fördraget’.”
Avslutningsvis bekräftade WCC behovet av reform av säkerhetsrådet men noterade att dess ”efter andra världskrigets makt-dynamik, de permanenta medlemmarnas egenintressen och den nuvarande geopolitiska situationen gör meningsfull reform omöjlig.” Å andra sidan stödde det initiativ för att göra säkerhetsrådet mer ansvarigt gentemot generalförsamlingen, FNs mest representativa och inkluderande organ.
[Artikeln är baserad på kommentarerna från WCC till det nollversionen av ”Framtidsfördraget”.]

Kyrkvana språkröret avgår

Märta Stenevi avslöjade inför valet 2022 betydelsen av kristna värderingar i sin roll som språkrör, men har nu meddelat sin