KRISTNA NYHETSBYRÅN

WCC och partners förbereder sig inför helg av bön och handling som respons på den globala hungerskrisen

Lästid: 2 minuter
Det är mycket viktigt att vi följer de riktlinjer som har fastställts för att minimera spridningen av COVID-19 och skydda både oss själva och samhället som helhet.

Samtidigt som Världens Matdag infaller den 16 oktober kommer Rev. Dr Kenneth Mtata, WCC-programdirektör för Offentligt Vittnesbörd och Diakonia, att medverka i ett globalt böneupprop den 16 oktober. Detta evenemang syftar till att förena globala röster i bön, reflektion och tillbedjan. I samarbete med 15 kristna organisationer kommer initiativet att betona vikten av att söka gudomlig vägledning och främja dedikerade åtgärder mot hunger.

”Hunger är en rättvisefråga eftersom vissa har alltför mycket medan andra inte har något att äta. På grundnivån kan den kristna föreläsningen att dela lösa denna orättvisa. På en högre nivå måste vi avveckla systemen som lägger stora delar av mänskligheten i hunger”, säger Mtata.

Med inspiration från Jesajas 58:e kapitel som uppmanar till att ”befria de orättfärdiga bojorna, lösa upp okens band, befria de förtryckta… och dela vårt bröd med de hungriga”, förespråkar WCC att dela resurser och tillhandahålla skydd som ett sätt att tackla denna kris. WCC uppmanar individer, samhällen och organisationer globalt att engagera sig djupt, be innerligt och lova att aktivt försöka bekämpa utmaningen med hunger.

Alla är inbjudna att delta i denna avgörande händelse och omfamna det gemensamma målet att arbeta mot en värld utan hunger.

Länkar till registrering och mer information:

– [Vecka för bön och handling mot hunger 14-16 oktober 2023](https://www.wvi.org/emergencies/hunger-crisis/weekend-of-prayer)
– [Registrera för globalt böneupprop den 16 oktober kl. 11.00 CET eller 18.00 CET](https://www.wvi.org/content/events/weekend-prayer-action-against-hunger)

Konvertiternas försvarare

Ruth Nordström och Människorättsadvokaterna har framfört 50 fall till FN:s tortyrkommitté, huvudsakligen rörande kristna konvertiter, men FN:s anmärkningar ignoreras fortfarande