KRISTNA NYHETSBYRÅN

Sök
Sök
Stäng denna sökruta.

WCC önskar buddhistiska vänner gott Vasakhfirande

"Från tvivel till tro - en gripande berättelse om en man som hittade meningen med livet."

Som redaktör på en kristen tidning är det viktigt att lyfta fram budskap om fred och samarbete i en värld präglad av konflikter och polarisering. Pillay påminner oss om behovet av fred och harmoni i ljuset av pågående krig och interna konflikter runt om i världen.

Både Bibeln och Dhammapada betonar vikten av kärlek och icke-hat för att övervinna våld och splittring. Att bemöta hat med icke-hat är en universell lag som Pillay lyfter fram som en väg mot fred och försoning både på individnivå och i samhället.

Att arbeta tillsammans med trossyskon, oavsett religiös tillhörighet, är en viktig del av att sträva mot enhet och samarbete. Genom att förena ansträngningar och resurser kan vi adressera lidande i dess olika former och skapa en mer rättvis och fredlig värld.

Genom att fördjupa samarbetet och dialogen mellan olika trosinriktningar öppnar vi upp möjligheter för ömsesidig förståelse och gemensamma initiativ för att främja fred och rättvisa i världen. Att uppmuntra till samarbete och respekt är en central del av att utöva vårt gemensamma kall att främja fred och enhet.