KRISTNA NYHETSBYRÅN

Sök
Sök
Stäng denna sökruta.

WCC tillkännager gemensamt brev uppmanar G20-ledare till ny internationell finansiell och ekonomisk arkitektur

Världsraden för kyrkorna (VRK) är en av undertecknarna på ett gemensamt brev till H.E. Sri Narendra Modi - premiärminister för republiken Indien och ordförande för Group of Twenty (G20) - som uppmanar G20-ledare att anta en ny internationell finansiell och ekonomisk arkitektur.

Idag lever vi i en värld där ekonomi har företräde framför alla andra aspekter av livet,” öppnar brevet. ”Den här tanken har höjt och skilt ekonomiska system från socialt och ekologiskt liv.”

G20-mötet äger rum i år i Indien från den 9-10 september med temat ”En jord, en familj, en framtid.”

Brevet, undertecknat av ledare för globala religiösa organisationer samt andra organisationer, uttrycker oro över den enorma ojämlikheten både mellan och inom länder, och uppmanar G20-ledarna att bland annat stödja en FN-ramkonvention om internationellt skattesamarbete.

”Globala skattediskussioner måste äga rum under FN:s överinseende, där det finns en bred delaktighet av länder och civilsamhälle”, påpekar brevet. ”En rättsligt bindande FN-skattöverenskommelse som främjar rättvisare och mer inkluderande internationella skatteregler skulle minska olagliga finansiella flöden och skatteflykt från multinationella företag och superrika individer, samt möjliggöra för utvecklingsländer att mobilisera inhemskt kapital.”

Brevet uppmanar också till införande av progressiva förmögenhetsskatter samt progressiva koldioxid- och föroreningsavgifter, samt att befria utvecklingsländer från sina tunga och historiska externa skulder. ”Skulder utgör fortfarande ett hinder för att uppnå de hållbara utvecklingsmålen”, står det i brevet. ”Idag lever över 3 miljarder människor i länder som spenderar mer på räntebetalningar på skuld än på utbildning eller hälsa.”

Brevet uppmanar även till att garantera grundläggande arbetsrättigheter. ”Dessa är avgörande för att minska socioekonomiska klyftor och kommer att hjälpa till att skydda arbetstagare och deras familjer, särskilt i kris- och övergångstider”, konstaterar brevet.

[NIFEA-brevet till G20 i Indien från 9-10 september 2023 med temat ”En jord, en familj, en framtid.”](https://www.oikoumene.org/resources/documents/nifea-letter-to-the-g20-in-india-from-9-10-september-2023-with-the-theme-one-earth-one-family-one-future)

[Det nya internationella finansiella och ekonomiska arkitekturen (NIFEA)](https://www.oikoumene.org/what-we-do/sustainability-and-economy-of-life#new-international-financial-and-economic-architecture)

[En livets ekonomi för alla nu: En ekumenisk handlingsplan för en ny internationell finansiell och ekonomisk arkitektur.](https://www.oikoumene.org/sites/default/files/Document/EcumenicalActionPlanforANewInternationalFinEcoArchitecture.pdf)

Saknad sida: Har Gud gått vilse?

”Upptäck den otroliga sanningen om Guds kärlek och nåd – ett livsförändrande budskap!”

”Inspirerande upptäckt om Guds kärlek och nåd