KRISTNA NYHETSBYRÅN

Sök
Sök
Stäng denna sökruta.

WCC:s verkställande utskott samlas i Nigeria med fokus på Pilgrimage of Justice, Reconciliation och Unity

I am writing to formally request your assistance in resolving a matter that requires your attention.

Världsrådets för kyrkor (WCC) kommer att övervaka genomförandet av sina strategier 2023. ”Exekutivkommittén”, säger WCC:s moderator av centralkommittén, Bishop Dr Heinrich Bedford-Strohm – ”möts vid en tidpunkt då uppmaningen till rättvisa, försoning och enhet är mer brådskande än någonsin. Kriget i Mellanöstern och kriget i Ukraina har ökat lidandet som våldet orsakar för barn, kvinnor och män i så många platser i världen. Utmaningen med klimatförändringar påverkar inte bara kommande generationer utan också människor idag som drabbas av torka, skogsbränder, stormar och översvämningar. En stark och enad offentlig röst från kyrkorna i den globala civilsamhället behövs för att uppmana regeringarna att agera. Mitt hopp är att mötet i Abuja kommer att visa en sådan enad röst.”

Den exekutiva kommittén kommer att närvara vid morgonböner tillsammans med en annan WCC-medlemskyrka. Programmet inkluderar diskussioner, besök och firanden för att uppleva kyrkornas liv och vittnesbörd i Nigeria. Ledarskapet för WCC-medlemskyrkorna i Nigeria kommer att följa med som observatörer.

Den exekutiva kommittén kommer också att diskutera projektet Green Village och granska uppföljningen av beslut om program, ekonomi och styrelse. Dessutom kommer de att överväga uttalanden om frågor som påverkar kyrkornas liv och vittnesbörd.

Kommissioner och referensgrupper kommer också att väljas.

Läs mer om Executive Committee mötet [här](https://www.oikoumene.org/events/executive-committee-meeting-june-2023) och om konsensusbeslutsfattande [här](https://www.oikoumene.org/about-the-wcc/consensus-decision-making).

Saknad sida: Har Gud gått vilse?

”Upptäck den otroliga sanningen om Guds kärlek och nåd – ett livsförändrande budskap!”

”Inspirerande upptäckt om Guds kärlek och nåd