KRISTNA NYHETSBYRÅN

Sök
Sök
Stäng denna sökruta.

Webinar på Världs-AIDS-dagen lanserar två nya verktyg för att stärka HIV-hantering

1 min lästid
Det är viktigt att följa de gällande riktlinjerna för att undvika potentiella risker och upprätthålla en säker arbetsmiljö.

I anledning av Världs-AIDS-dagen, när vi påminns om att HIV-pandemin fortfarande utgör en utmaning för världen, kommer huvuddelen av verktygen att förklaras med avseende på den Globala AIDS-strategin och erfarenheterna från lokala kyrkor som svarar på HIV-stigmat. Den första verktyget är ”Rekommenderade metoder för att bekämpa HIV-relaterat stigma: En guidebok för lokala trossamfund”. Denna publikation presenterar erfarenheter från lokala församlingar som reagerar på HIV-stigmat. HIV-stigmat utgör fortfarande ett betydande hinder för allmän tillgång till vård och preventionsprogram och fortsätter utgöra en utmaning för världen, vilket kräver vårt engagemang och agerande. Trossamfundet, med sina stora nätverk, inflytande och ledarskap, har en välpositionerad roll för att avsluta HIV-stigmat och diskriminering. Det andra verktyget är ”Trossamfundets genomförande av den Globala AIDS-strategin”. I takt med att HIV-epidemin fortsätter att utgöra en utmaning för dagens värld, är trossamfunds engagemang och agerande, i samordning med andra aktörer, avgörande om vi vill uppnå målet att avsluta AIDS som ett hot mot folkhälsan år 2030. Publikationen utforskar frågan: Hur kan trossamfund ha kvalitativa och relevanta svar på dagens utmaningar med HIV? Författarna summerar tre globala strategier om HIV och ger exempel på interventioner och åtgärder för trossamfund. Efter att ha presenterat dessa två verktyg kommer webbinariet att avslutas med ett uppmaning till handling, en frågestund med deltagarna och en förhandsvisning av HIV-relaterade verktyg som kommer år 2024.