KRISTNA NYHETSBYRÅN

Sök
Sök
Stäng denna sökruta.

”Kyrkobesök minskar – men fler visar otacksamhet, enligt McFarland”

En ny undersökning visar minskad kyrkobesök - en kristen förespråkar gemensam gudstjänst för att motverka sekulariseringen.

Enligt en färsk mätning från det välkända undersökningsföretaget Gallup har kyrkobesök minskat betydligt bland olika religiösa grupper i USA. Endast 21% av de tillfrågade vuxna deltagarna uppgav att de regelbundet besöker religiösa ceremonier varje vecka, jämfört med 38% för ett årtionde sedan och 42% för två decennier sedan.

I reaktion på Gallups mätning påpekar kristen försvarare Dr. Alex McFarland att den religiösa grupp som deltar flitigast i gudstjänster är de sista dagars heliga, mer kända som mormoner.

Enligt Gallups undersökning sa cirka två tredjedelar av mormonerna att de deltar i gudstjänster minst en gång i veckan.

McFarland hävdar att den grupp som verkligen borde vara förebilder i fråga om lärjungaskap och trohet gentemot Kristus är de sanna autentiska kristna.

Det sedvänja att delta i en söndagsgudstjänst kan härledas till Jerusalem och Apostlagärningarna. Den tidiga beskrivningen av den första generationens kyrka beskriver troende som undervisades av apostlarna, gemenskapsandan och bön.

Referensen till ”kyrka” i Apostlagärningarna är det grekiska ordet ”ekklesia”, eller en församling. Vissa forskare översätter ordet som ”de kallade ut”.

Enligt McFarland borde kristna mer än någon annan religiös tro samlas som en kropp för att erkänna den nåd som Gud har utgjutit över oss.

”För att visa tacksamhet och lydnad borde vi vara i kyrkan”, betonar han. Dock visar Gallups undersökningar att färre och färre kristna gör det år efter år. Protestanter rankas näst högst efter mormonerna (44%), följda av muslimer (38%) och slutligen katoliker (33%).

McFarlands sista vädjan till kyrkan är att erkänna vår aktuella ”era” i amerikansk historia, när samhället blir alltmer sekulariserat. Nu är tiden då alla bör vara i kyrkan, särskilt barn och unga vuxna, säger han.