KRISTNA NYHETSBYRÅN

Sök
Sök
Stäng denna sökruta.

Socialdemokraterna och Tidöpartierna enas om flyktingpolitik

3 min lästid
Det är notabelt att både de borgerliga och nu även Socialdemokraterna målar en dyster bild av invandringen.

I mångt och mycket är det en text som Tidöpartierna skulle kunna ha stått bakom. Socialdemokraternas rapport om segregation och invandring, som är en del av det analysarbete som ska ligga till grund för partiets framtida politik, är en uppgörelse med generös invandringspolitik. Analysgruppen som står bakom rapporten konstaterar bland annat att invandringen varit större än samhällets förmåga till integrering, vilket lett till social splittring, utbredd fattigdom, ökad ojämlikhet och en cementerad segregation.

Analysgruppen kopplar också samman kriminalitet och invandring, något som varit mycket känslig, genom att konstatera att de kriminella gängen i huvudsak består av andra generationens invandrare. Gruppen menar att det krävs radikal politik för att vända utvecklingen. Vilka åtgärder som är aktuella specificeras inte, men Socialdemokraterna har varit öppna med att man sökt inspiration hos systerpartiet i Danmark.

Han är inte särskilt förvånad över rapportens innehåll. Sedan pendeln svängde för några år sedan vill både Tidöpartierna och Socialdemokraterna hävda att de egentligen var först med en mer restriktiv migrationspolitik. I rapporten sägs dock att Socialdemokraterna länge avstod från att ta upp problem av rädsla för att det skulle gynna Sverigedemokraterna.

Om Socialdemokraterna vill följa det danska exemplet så kan man kunna föreslå omfattande integrationsinsatser, som att riva stadsdelar som helt domineras av invandrare som har rötterna utanför Europa. En annan åtgärd är att försöka blanda elever med olika bakgrund i skolorna. Men jag menar att det är helt orealistiskt. I städer som Malmö är redan en majoritet av befolkningen under 40 år född i utlandet. Hur ska man blanda då? Det är en felaktig självbild om man tror att det finns en stor majoritet som en liten minoritet ska integreras i, säger han.

Inom det socialdemokratiska partiet har Tro och solidaritet varit en av de starkaste förespråkarna för en generös invandringspolitik. Sändaren har varit i kontakt med ordförande Sara Kukka-Salam, som några dagar efter att rapporten släppts fortfarande inte har läst den, och därför avböjer att kommentera. Den tidigare ordföranden Ulf Bjereld ställer dock upp, och han håller inte med analysgruppen om att invandringen varit för stor.

– Det står många bra saker i rapporten, men det är fel att göra invandringen till en förklaringsfaktor för de problem vi har idag. Dessa beror istället på att man inte satsat tillräckliga resurser på integrationsfrämjande åtgärder, säger han. Att skylla gängkriminaliteten på invandringen tycker han inte heller är rimligt.

– Gängmedlemmarnas föräldrar kom hit för 30 år sedan. Att det skulle vara orsaken till gängkriminaliteten faller på sin egen orimlighet, säger han. Men finns det inte en gräns för hur många som Sverige kan ta emot?

– Det blir lätt en meningslös diskussion. Ja, vi kan nog inte ta emot sex miljarder människor. Men om det kommer 50 000 eller 100 000 så borde inte vara ett problem för ett rikt land som Sverige, säger han.

Han är oroad över att Socialdemokraterna nu sänder signalen att Sverigedemokraterna hela tiden haft rätt.

– Vi vet från forskningen att ju mer partier bejakar de högerradikalas verklighetsbeskrivning, desto mer tjänar Sverigedemokraterna på det, säger han.

Ulf Bjereld är inte säker på att Socialdemokraternas positionsförskjutning kommer att leda till en samsyn vad gäller migrationspolitiken.

– Det Sverigedemokraterna gör när andra partier närmar sig dem är att de flyttar ännu längre ut på sin kant och kräver ännu strängare åtgärder, säger han.

En socialdemokrat som välkomnar rapporten är Widar Andersson, debattör och ledarskribent på Folkbladet, som

Kyrkvana språkröret avgår

Märta Stenevi avslöjade inför valet 2022 betydelsen av kristna värderingar i sin roll som språkrör, men har nu meddelat sin

Prat med barn ger snabbare tal

Antalet ord barnet hör påverkar inlärning av tal, inte kön, utbildningsnivå eller flerspråkighet, enligt studien.