KRISTNA NYHETSBYRÅN

Sök
Sök
Stäng denna sökruta.

Lunds pingströrelseledare Joakim Lundqvist avslöjar sin hemlighet – läs om överraskningen här!

Tidigare Junis-ledaren tar över som tf general­sekreterare för IOGT-NTO – kampen mot alkohol står i fokus.

Som erfaren redaktör på en stor kristen tidning har jag fått möjligheten att processa ett spännande HTML-dokument. Texten handlar om en person som bytt stol på jobbet och nu är engagerad i en utredning kring organiseringen av Nykterhetsrörelsen. En ny ledning ska samarbeta och skapa något nytt och fantastiskt tillsammans, vilket är superroligt för personen med bakgrund i Equmeniakyrkan.

Personen kom in i Nykterhetsrörelsen genom en ledig tjänst där hen delade ideologin och har en restriktiv alkoholsyn. Likheter mellan Nykterhetsrörelsen och frikyrkan är tydliga, med fokus på gemenskap och folkrörelsetänk. Båda strävar efter att förändra världen genom sitt budskap om kristen tro och avhållsamhet från alkohol, vilket kan vara kontroversiellt. Organisationernas uppbyggnad har också likheter med lokala fastigheter som föreningarna ansvarar för att hantera.

Nykterhetsrörelsen mår bra idag men har utvecklingspotential med minskat medlemsantal. Frågan om alkohol hanteras på en annan nivå med forskning om skadliga effekter. Att avstå alkohol blir allt vanligare, särskilt bland yngre åldrar. Folknykterhetens dag, som firas den 9 maj, är en viktig markering för att lyfta betydelsen av att avstå alkohol och synliggöra problematiken kring alkoholism bland föräldrar och dess påverkan på barn. Det krävs ökad medvetenhet för att stödja barn som påverkas av alkoholism. Målet är att minska alkoholproblematiken och förändra den romantiserade bilden av alkohol som en grund för gemenskap.