KRISTNA NYHETSBYRÅN

Sök
Sök
Stäng denna sökruta.

”Kritik mot regionförslag: Misstänkt centralisering”

Församlingsdialog om strategiska frågor väcker intensiva samtal och många frågor i Betlehemskyrkan, Gävle.

Det har varit bra uppslutning generellt, med bra samtal, berättade biträdande kyrkoledare Joakim Hagerius innan kvällens möte började. Både han, övriga kyrkoledare och respektive regionledare deltar i de flesta av dessa regionmöten, liksom representanter för Equmenia och många av kyrkostyrelsens ledamöter.. Ja, vi försöker vara med överallt. Vi turnerar runt, och det är så intressant att se hur olika mötena blir, med fokus på olika frågor..

Lasse Svensson inleder med bön. Men nu är vi i region Mitt, där kyrkoledare Lasse Svensson inleder med bön och understryker att detta inte är ett beslutande organ utan ett möte för att öka kunskapen om de förslag som kyrkostyrelsen nu bearbetar inför kyrkokonferensen. Förslagen, som också går att ta del av på Equmeniakyrkans hemsida, handlar om kyrkoledarvalet, regional organisering, kyrkokonferensen fram­över och stadgar för samfund och församlingar.. Under andra hälften av möteskvällen ges också, i sann demokratisk anda, generösa möjligheter att reagera på förslagen, eller de strategiska processerna, som de formellt kallas.

Sex offentliga kandidater. Men innan dess berättade Marcus Sandström från kyrkostyrelsen att 125 förslag på sammanlagt 20 kandidater till kyrkoledare lämnats in. I dag, efter att första intervjuomgången är genomförd, återstår sex offentliga och två konfidentiella kandidater.. Nu pågår referenstagande och en andra intervjuomgång, som följs av en digital hearing. Kyrkostyrelsen presenterar sitt förslag i maj.

Föreslår två konferenser som går omlott. Biträdande kyrkoledare Karin Wiborn berättade om varför man fortsättningsvis föreslår två kyrko­konferenser som går omlott vartannat år; en visionskonferens och en beslutandekonferens.. Vi vill få tid för djupare samtal och göra fler delaktiga. Tanken är att visionskonferensen flyttar runt medan beslutskonferensen permanentas på en plats, möjligen i Stocknolm och Immanuelskyrkan.. Vi vill också stärka samverkan med Equmenia, kanske kan vi ha en gemensam konferens?

Organisk samverkan. Men det ligger i så fall längre fram i tiden, förklarade Equmenias generalsekreterare Marcus Lind. Hittills har Equmenias och kyrkans samverkan varit mer organisk än formell.. Att det blir en utveckling av konferenserna sågs annars som positivt, även om ett varningens finger höjdes för att de olika konferenserna skulle kunna locka olika deltagare.. Och att alltid lägga beslutandekonferenserna på samma ställe ifrågasattes eftersom en konferens alltid får en viss regional betoning. Istället föreslogs tre olika orter.. Ja, det är noterat, bekräftade samtalsledare Lasse Svensson.