KRISTNA NYHETSBYRÅN

Sök
Sök
Stäng denna sökruta.

”NPF-projekt kämpar mot motstånd – men firar succé med fullsatt gudstjänst!”

Inspirerande gudstjänst för funktionsnedsatta i Loo - men arbetet går trögt för Rickard Lundgren.

Alla besökare välkomnades med en blomma som delades ut av Aron Svensson och Anders Andersson som båda har Downs syndrom. De två bor i Alingsås numera men deras familjer finns med Equmeniakyrkan i Loo.
En liten kör från Göteborg, Come as you are, medverkade också.
– Det var välbesökt, hela 180 tulpaner delades ut, säger Rickard Lundgren som predikade och hade en samtalsstund vid kyrk­fikat.
Konceptgudstjänst
Han arrangerade konceptgudstjänsten i egenskap av förbundsutvecklare i Sveriges Kristna Handikappförbund (SKrH).

Rickard Lundgren gick in i det arbetet hösten 2022 med målet att utveckla förbundet och sprida kunskap om hur kyrkornas verksamheter kan anpassas för att fungera för personer med neuropsykiatriska funktionshinder (NPF) och andra funktionsnedsättningar.
Tanken var att ansöka om bidrag för att kunna anställa sju personer på deltid med att utbilda ideella krafter i kyrkor i olika delar av landet.
– Jag har lagt veckor på att skriva ansökningar, men inte en enda har gått igenom, säger Rickard Lundgren besviket. Och med viss förvåning.
Välkända organisationer
Ansökningarna har gått till bland annat Viktoriafonden, Radiohjälpen och Erling Perssons stiftelse, stora välkända organisationer som säger att de vill stötta verksamheter för just dessa målgrupper.

– Man får inte veta varför de säger nej, men man kan ju gissa att det beror på att vi är ett kristet förbund, säger Rickard Lundgren.
– Men varför ge upp en vision; Gud kan hjälpa oss, tillägger han hoppfullt.
Trots bakslagen händer ändå en hel del positivt. Bland annat har ytterligare två personer kommit i gång med verksamhetsutveckling på 25 procent vardera. Det är Lina Stenström Eld i Skåne och Mikael Hansson i Dalarna.
Nu hoppas man på att Socialstyrelsen ska bevilja en ansökan om 650 000 kronor för att ”motverka ofrivillig ensamhet”.
Konferens i Göteborg i höst
Planering pågår för en konferens i Göteborg en lördag i höst arrangerad av SKrH.

– Där ska det bli riktigt bra seminarier, och jag hoppas att flera kända artister och politiker kommer ut med sin egen NPF, säger Rickard Lundgren.
Förra vintern gjorde han fem entimmes tv-program där han mötte 18 troende personer med olika funktionsnedsättningar. Programmen, som sändes av Vision Sverige, kallades Hur funkar det? och har setts av tusentals personer.
– Vi har fått så mycket bra feedback på de programmen, och förfrågan om att göra fler, säger Rickard Lundgren.
Sprider kunskap och inspiration
Sakta och uthålligt jobbar SKrH vidare med att sprida kunskap och inspiration till kyrkor inom alla samfund.

– Vi får positiv respons, men det har varit segt att få kyrkor att göra något konkret. De tycker det är viktigt att ha gudstjänst för alla, men tar ändå inte nästa steg, säger Rickard Lundgren.
Han förklarar att det är den moderna modellen med många ljud- och synintryck och snabba vändningar som är svår för personer med NPF att klara av.
– Många säger att de inte har resurser för att ordna andra typer av samlingar. Men jag tänker att det finns pensionerade lärare och andra pedagoger som kan vara fantastiska resurser bara viljan och kunskapen finns.
Annorlunda gudstjänst
Johnny Brorsson, pastor i Equmeniakyrkan i Loo är glad och tacksam över den annorlunda gudstjänsten förra söndagen som han tycker gav mersmak.

– Det är så på tiden att kyrkan uppmärksammar den här målgruppen så de blir mer inkluderade. Jag tror att skolan och en del andra har nog kommit längre med detta än många kyrkor, ­säger han.
– Personligen blir jag inspirerad att utveckla arbetet i vår församling. Kanske med samtalsgrupper, stöd till föräldrar och anpassade samlingar. Men det är för tidigt än att säga vad vi konkret kommer att göra. Men någonting hoppas jag det kan bli, säger Johnny Brorsson.