KRISTNA NYHETSBYRÅN

Sök
Sök
Stäng denna sökruta.

”Uppsagda avtal skakar kristna biståndsorganisationer – vad ligger bakom konflikten?”

Sida hotar att säga upp viktiga avtal - svenska missionsrådet och Diakonia larmar om konsekvenserna.

Den borgerliga regeringen vill göra en genomgripande förändring av det svenska biståndet. Som Sändaren har berättat tidigare så har regeringen gett i uppdrag åt att Sida att utreda hur biståndet till civilsamhället i andra länder ska organiseras. Idag förmedlas detta bistånd i huvudsak genom 17 så kallade strategiska partnerorganisationer (SPO), där bland annat Svenska missionsrådet och Diakonia ingår, som har avtal med Sida. Regeringen låter Sida utreda om detta system kan skrotas och om biståndsorganisationen istället kan förmedla biståndet direkt till mottagare i biståndsländer.

Men redan innan Sida har lämnat sin rapport till regeringen så har biståndsmyndigheten meddelat att avtalen med respektive SPO kan sägas upp. Global bar magazine rapporterar att detta skedde under ett möte mellan Sida och organisationerna den 15 mars. Charlotta Norrby, generalsekreterare på Svenska missionsrådet, säger till Sändaren att uppsägningen var mycket överraskande. – Sida är mitt inne i processen att ta fram underlag till regeringen, som sedan ska fatta beslut. Detta föregriper hela processen, säger hon.

Istället för systemet med partnerorganisationer planerar Sida att genomföra en öppen ansökan som alla civilsamhällesorganisationer både i Sverige och utlandet ska kunna delta i. – Spelplanen ändras helt och hållet utan att vi får tycka till om det, säger Charlotta Norrby.

Hon är kritisk till Sidas agerande, som hon ser som mycket förhastat och ogenomtänkt. – Risken är att Sida får tusentals intresseanmälningar, och då måste de sortera ut vilka som får lämna in en full ansökan. Det kan bli hur stort som helst, och helt ohanterligt, säger hon. Beskedet från Sida skapar stor oro i biståndsvärlden, och Charlotta Norrby menar att organisationer nu kan förlora erfarna och kompetenta anställda vilka kan komma att söka sig bort från en osäker bransch. Det skapar också en oro i mottagarländerna. – Vi får planera för att våra projekt kanske måste avbrytas i december, säger hon.

Mattias Brunander, som är generalsekreterare på Diakonia, säger att man rent formellt inte fått en uppsägning men att beskedet från Sida var tydligt, det kommer att ske. För Diakonias del gällde avtalet även 2025, men det kommer nu avslutas den sista december 2024. – Våra partnerorganisationer kommer nu få inrikta sig på att avsluta projekt istället för att tänka framåt och planera arbetet. Det kommer att ta mycket energi, säger han.

Diakonia kommer att lämna in en ny ansökan för bistånd till civilsamhället, men Mattias Brunander tror det blir mycket svårt att täcka de hål som uppstår när avtalen med de strategiska partnerorganisationerna avvecklas. Dessutom upplever han att regeringen utsätter det folkrörelsebaserade biståndet för ett hårt tryck. – Vi har varit kritiska mot flera av regeringens beslut eftersom vi tror att det försämrar för människor som lever i fattigdom och förtryck. Vi är oroliga för att regeringen kommer att läsa Sidas utredningar som fan läser Bibeln för att finna förevändningar att minska stödet till oss. Sidas presstjänst bekräftar för Sändaren att avtalen inte är uppsagda, men att man planerar att göra det. – Det är Sidas tolkning av regeringens styrning som gör att Sida nu förbereder för att säga upp avtal vid årsskiftet. Sida planerar att göra utlysning under året och vill ge så god framförhållning som möjligt och uppmuntra samarbetspartners att delta i den, skriver Sidas presstjänst till Sändaren.