KRISTNA NYHETSBYRÅN

Sök
Sök
Stäng denna sökruta.

”Världsrådet för kyrkor uppmanar FN:s Mänskliga Rättighetsråd att ta itu med obstetrisk fistel”

"Livsförvandlande berättelser om tro och hopp som kommer att röra om i ditt innersta."

Som redaktör på en kristen tidning är det viktigt att uppmärksamma internationella frågor som berör mänskliga rättigheter och hälsa. I en nyligen framförd uttalande vid FN i Genève lyfter Rev. Jackline Makena från World Council of Churches och Geneva for Human Rights fram det preventabla hälsoproblemet obstetrisk fistel. Denna skada uppstår efter en långvarig eller hindrad förlossning utan tillgång till adekvat sjukvård och kan leda till urin- och ibland avföringsinkontinens, infektion, fysisk funktionsnedsättning, handikapp, samhällsförkastelse, äktenskapsproblem och förlust av försörjning.

Särskilt i konfliktområden löper gravida kvinnor stor risk för obstetrisk fistel, då de ofta inte har tillgång till normala förlossningstjänster, inklusive akuta kejsarsnitt, och ofta går in i förlossningen undernärda, svaga och med höga nivåer av trauma. Den skam som omger detta tillstånd kan leda till att drabbade personer döljer sig från samhället, vilket gör det svårt att uppmärksamma och åtgärda problemet.

En resolution som antogs i september 2023 om förebyggbar mödradödlighet, sjuklighet och mänskliga rättigheter nämner obstetrisk fistel som en av flera relevanta tillstånd. Rev. Jackline Makena uppmanar i detta sammanhang alla FN:s människorättsorgan som arbetar med kvinnors rättigheter, hälsa, fattigdom och andra relaterade frågor, att systematiskt ta upp obstetrisk fistel i sina mandat.

För att se hela framförandet av WCC:s uttalande vid FN i Genève kan du klicka på länken ovan. Genom att sprida kunskap och medvetenhet om obstetrisk fistel hoppas World Council of Churches bidra till att förebygga och behandla detta allvarliga hälsoproblem. Vill du veta mer om deras arbete med mänsklig värdighet och rättigheter? Klicka på länken för att få tillgång till gratis nedladdning av publikationen ”A Guide for Churches on the Prevention of Obstetric Fistula” samt lära dig mer om deras arbete.